Prawidłowe użytkowanie i konserwacja wyrobów annARo

1. Wyrób należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wyrób należy chronić przed mechanicznymi uszkodzeniami np. przeciążenie, zamoczenie, rozciąganie.

3. W celu zapewnienia wyrobom jak najdłuższej trwałości należy chronić je przed nadmierną ekspozycją na słońcu, deszczu, śniegu oraz wilgocią.

4. Ewentualne zabrudzenia usunąć lekko wilgotną szmatką.

5. Nie czyścić przez intensywne pocieranie i moczenie.

6. Wskazane jest również odpowiednie przechowywanie.

7. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania wyrobu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej konserwacji wyrobu nie podlegają reklamacji.